Israel 70 vuotta

Israelin valtion perustamisesta on 70 vuotta. Huolimatta lähes mahdottomalta tuntuvista haasteista ja maahan kohdistetusta väkivallasta Israelista on kehittynyt kukoistava demokratia, jossa uskonnon-, mielipiteen- ja ilmaisunvapaus ja kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuvat täysin poikkeuksellisella tavalla verrattuna kaikkiin ympärillä oleviin valtioihin. Israel on myös merkittävä humanitaarisen avun antaja Lähi-idässä ja ympäri maailman. Sen innovaatiot mm. lääketieteen, luontoa säästävän teknologian ja tietotekniikan alalla pelastavat henkiä ympäri maailman.

Israel on maailman ainoa juutalaisvaltio. Arabimaita on 22, muslimivaltioita on yhteensä 56. Maita, joissa kristityt ovat enemmistönä, on noin 30. Ideologisesta vastustuksesta, poliittisesta laskelmoinnista ja enemmistöpäätöksistä johtuen Israel on joutunut kansainvälisillä foorumeilla poikkeuskohtelun kohteeksi koko olemassaolonsa ajan.

2000-luvulla Israelin vastustajiksi on lisäksi ilmaantunut kasvava joukko järjestöjä, jotka väkivallan vastustamisen ja ihmisoikeuksien nimissä vastustavat ainoastaan Israelin oikeutta puolustautua siihen kohdistettua väkivaltaa vastaan, mutta eivät tee elettäkään vastustaakseen terrorijärjestöjen ja ääri-islamilaisten voimien Israeliin kohdistamaa väkivaltaa. Ne levittävät Israelista väitteitä, jotka eivät perustu tosiasioihin, vaan ovat konfliktin toiselta osapuolelta kuultuja tarinoita, joita ei ole varmistettu luotettavista lähteistä.

Kädessäsi olevan lehtisen kirjoittajat ovat asiantuntijoita useista suomalaisista Israel-ystävyysjärjestöistä ja juutalaisyhteisöstä. Lehtisen tavoitteena on tuoda esiin faktoja 70 vuotta täyttävästä Israelin valtiosta ja kumota joitakin siitä levitettyjä valheita. Toivomme lehtisemme herättävän lukijoissa halun taustatiedon hankkimiseen ja auttavan tiedostamaan Israelia vastaan käynnissä olevan laajan propagandasodan.

2022 © kaisaniemi.info