Historiallinen Palestiina

Palestiina-nimistä valtiota ei ole koskaan ollut olemassa. Palestiinan nimi on lähtöisin Filisteasta ja filistealaisista, jotka olivat yksi muinaisen Kanaaninmaan alueelle asettuneista niin sanotuista merikansoista.

Merikansoja on kuvattu Egyptin farao Ramses III:n taisteluita kuvaavissa 1200-luvulle ajoittuvissa korkokuvissa Medinethabussa. Niissä esiintyvä kansan nimitys on Peleset. Raamatussa filistealaiset kuuluivat Kanaaninmaan asukkaisiin. Filistealaiset on liitetty kreikkalaisperäisiin kansoihin tai laajemmin indoeurooppalaisiin, ei arabeihin.

Kreikkalainen 400-luvulla eKr. elänyt historioitsija Herodotos antoi filistealaisten rannikkoalueelle nimityksen Palestiina. Hasmonealaisella ja roomalaisella ajalla Palestiinan alue rajoittui pienelle rannikkokaistaleelle, kunnes juutalaisten Bar Kokhban kapinan jälkeen Palestiina otettiin roomalaisen provinssin nimeksi muodossa Syria Palaestina. Se käsitti usean nykyvaltion alueen (Israel, Jordania, Syyria, Libanon) ja ajoittui vuosiin 135–390 jKr. Alueen asukkaat koostuivat tuolloin monenlaisista ihmisryhmistä: juutalaisista, arabeista, aramealaisista, kreikkalaisista ja roomalaisista.

Palestiina esiintyi alueen nimenä lyhyesti myös bysanttilaisena aikana. Tämän jälkeen Palestiina-nimitystä ei esiinny virallisena alueena ennen Britannian hallitseman Palestiinan mandaattiaikaa 1917–1948, jolloin nimitys oli puhtaasti alueeseen liittyvä. Tuolloin myös puhuttiin Palestiinan juutalaisista ja Palestiinan arabeista. Israelin valtio itsenäistyi mandaatin länsiosista vuonna 1948. Israelin alaisuuteen syntyi autonominen palestiinalaishallinto Länsirannalle ja Gazan alueelle vuonna 1994 Israelin ja PLO:n allekirjoittamassa ns. Oslon sopimuksessa.

Palestiinalaiset koostuvat erilaisista arabiryhmistä. Arabit ovat seemiläisiä, joiden alkuperä on paikannettu Arabian niemimaalle. He esiintyvät ensimmäisen kerran 900-luvulla eKr. assyrialaisissa lähteissä. He pitävät kantaisänään Abrahamia, mutta katsovat polveutuvansa tämän pojasta Ismaelista, kun juutalaiset puolestaan katsovat polveutuvansa Iisakista. Arabeissa on sekä muslimeja että kristittyjä.

Palestiinalainen kansallinen identiteetti on moderni ilmiö, ja se syntyi reaktiona Israelin valtion perustamiseen. Palestiinalaisten vapautusorganisaatio (PLO) muodostettiin 1964. YK:n jakoehdotuksessa 1947 Palestiinaa tai palestiinalaisia ei mainita, vaan siinä puhutaan kahdesta valtiosta, toinen juutalaisille ja toinen arabeille.

2023 © kaisaniemi.info