Israel – demokratia ja oikeusvaltio

Israel on Lähi-idän ainoa valtio, jossa on voimassa länsimainen demokratia ja oikeusjärjestys. Israelissa on monipuoluejärjestelmä, jossa on toisistaan poikkeavia ja keskenään aidosti kannatuksesta kilpailevia puolueita. Vapaa ja itsenäinen media saa kritisoida hallituksen politiikkaa, ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta järjestäytyy usein osoittamaan mieltään asioista, jotka eivät sitä miellytä.

Israelissa on toimiva oikeuslaitos, johon kuka tahansa voi vedota kokiessaan oikeuksiensa tulleen loukatuksi. Oikeuslaitoksen toimivuudesta kertoo myös korkean tason poliitikkojen, kuten entisen presidentin ja pääministerin, saattaminen rangaistavaksi korruptio- ja raiskausrikoksista.

Vähemmistöryhmiin kuuluvilla Israelin kansalaisilla, kuten arabeilla, druuseilla ja kristityillä, on samat kansalaisoikeudet kuin juutalaisilla, ja heidän asemansa parantamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Heillä on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua, he voivat olla ehdolla parlamenttiin sekä oikeuslaitoksen virkoihin. Esimerkiksi Israelin korkeimmassa oikeudessa tuomarina istuu arabi. Arabeilla on myös Israelin parlamentissa Knessetissä oma puolue, jonka nimissä he saavat ajaa vapaasti tärkeinä pitämiään asioita muiden puolueiden tavoin.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on maailman huippuluokkaa, ja naisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin miehillä niin armeijan palveluksessa kuin siviili- ja julkishallinnon tehtävissä. Israelissa on myös ainoana maana Lähi-idässä sukupuolivähemmistöillä mahdollisuus elää tasa-arvoista elämää.

Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen ja lehdistön on mahdollista ja helppoa toimia Israelissa, jossa niillä on täysi vapaus tehdä työtään kenenkään sitä estämättä.

2023 © kaisaniemi.info