Temppelivuoren juutalaiset juuret

Temppelivuori Jerusalemin Vanhassa kaupungissa on pyhä kolmelle yksijumalaiselle uskonnolle: juutalaisuudelle, kristinuskolle ja islamille. Se on Vanhan kaupungin sydän ja tärkein kaupungin pyhistä paikoista. Temppelivuoren nimitys johtuu paikalla sijanneista juutalaisten temppeleistä. Alueella on pitkä, tuhansia vuosia vanha historia, joka on yhdistetty Raamatussa mainittuun Moorian vuoreen. Arabiaksi aluetta kutsutaan Al-Haram al-Sharifiksi. Paikalla sijaitsevat nyt 600-luvulta peräisin olevat Omarin muistomerkki eli ns. Kalliomoskeija ja Al-Aqsan moskeija.

Temppelivuoren nimitys poistettiin Unescon eli YK:n opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestön toimesta sen asiakirjoista syksyllä 2016, ja alueen ainoaksi nimitykseksi jätettiin Al-Haram al-Sharif. Tämä merkitsi sekä juutalaisten että kristittyjen Temppelivuoreen liittyvän historian pyyhkimistä pois Unescon virallisista asiakirjoista. Unescon alainen asiantuntijajärjestö Icomos ei kuitenkaan ollut nimityksen takana, vaan päätös oli poliittinen. Israel valloitti alueen Jordanialta kuuden päivän sodassa vuonna 1967, ja se kuuluu kiisteltyyn Itä-Jerusalemiin. Jordania hallinnoi edelleen alueen muslimien pyhiä paikkoja, vaikka alue on nykyisen Israelin valtion rajojen sisäpuolella.

Historioitsija Flavius Josefus kuvaa roomalaisaikaista Herodeksen temppeliä yksityiskohtaisesti. Myös Raamattu mainitsee Herodeksen temppelin ja sen rakenteita useaan otteeseen. Ajanlaskumme vaihteeseen ajoittuva rakennusurakka kesti kymmeniä vuosia. Luonnon muodostamalle vuorelle, ihmiskäsin rakennetun tasanteen päälle, nousi pylväskäytävin ympäröity juutalaisten temppeli. Herodeksen temppeli tuhottiin roomalaisten toimesta vuonna 70 jKr., mistä alkoi juutalaisten hajaannus eli diaspora. Temppelin tuhosta kertovat roomalaishistorioitsijat, ja temppelin esineiden ryöstöä kuvataan keisari Tituksen riemukaaressa säilyneissä korkokuvissa Rooman Forumilla. Vaikka temppeli tuhottiin, Temppelivuoren tasanteen useat kivikerrostumat, kuten Itkumuuri eli Länsimuuri, ovat säilyneet, ja ne ajoittuvat Herodeksen aikaan. Paikka on juutalaisille pyhä.

Raamatun kertomus patriarkka Abrahamin aikomasta Iisakin uhrauksesta sijoittuu Moorian vuorelle. Vuoreen on yhdistetty myös Raamatussa mainittu Ornanin (Araunan) puimatanner, jonka kuningas Daavid osti ja jolle kuningas Salomo pystytti temppelin jo 900-luvulla eKr. Temppelin rakentajana toimi tuolloin historiallisista ja arkeologisista lähteistä tunnettu Tyroksen kuningas Hiiram yhteistyössä Salomon kanssa.

Salomon temppeliä seurasivat Serubbaabelin ja Herodeksen temppelit.

Itkumuuri

Temppelivuori.

2022 © kaisaniemi.info